Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
Berlin, 19. oktober 1921

Hotel Bristol

I morges kom vi da hit med nattoget fra Köln. Det er sannelig betydelig mer trettende og anstrengende å reise nå enn før krigen – og alt går langsommere. Passvisitasjoner og tolleftersyn og timevis stans på flere av stasjonene. I Liège stod vi et par timer, på en av stasjonene i Saar-distriktet atter en time og i Köln igjen et par timer. Theo og Harald møtte oss på Friedrichstrasse Bahnhof, og heldig var det. Her hersker nemlig kelnerstreik. Utenfor hotellet var plassert streikevakter og politi. Sjåføren ville ikke bringe våre kofferter inn i hotellet, og ingen av det lille personale, der arbeidet i hotellet, turde våge seg utenfor inngangsdøren. Mine nevøer måtte derfor fungere som bærere. Langt om lenge fikk vi endelig vårt værelse brakt i orden, uaktet vi for lengst hadde bestilt det. Første og annen frokost kunne vi få i hotellet – hvor noen unge gutter besørget serveringen. Middag servertes ikke, men mine nevøer hadde for denne fått reservert et bord for oss i hotell Adlon – der til stor forargelse for de andre hotelleiere hadde efterkommet kelnernes krav. I Adlon var hvert bord opptatt av et meget elegant påkledd publikum, og champagnekorkene smalt ved hvert eneste bord – uten ved vårt. Det var nå således ganske motsatt, hva der var tilfelle i Paris, hvor vi sjelden så noen drikke champagne i de mange restauranter vi besøkte. Det gjorde jo et temmelig eiendommelig inntrykk, efter alt hva vi hadde hørt om tilstanden i Berlin. Jeg trodde jo derfor også, at det måtte være utlendinger, men mine nevøer, der jo er godt kjente i Berlin, kunne fortelle oss, hvem flere var – og det var heller ikke jøder og sveitsere, men forhenvværende tyske offiserer og forretningsmenn.

Den tyske valuta er falt katastrofalt i de siste dager. For de tyske penger, vi hadde med oss, hadde vi ved avreisen fra Kristiania betalt 10 kroner per 100 Reichsmark. For de 3 000 mark, jeg hevet på kreditivet i dag i Dresdener Bank, betalte jeg kun noen og nitti kroner, altså har marken nå bare 1/3 av verdien for 7 uker siden.

Vi var innom Wertheims varehus i formiddag. Der, hvor der ellers hersker et yrende liv, var der nå nesten tomt. Jeg kjøpte kun et par hjorteskinnshansker, og for disse måtte jeg betale 100 Rm. For værelset i hotellet med bad betaler vi 475 Rm., altså 15 kroner – heri inkludert 80 % steuer til staten, hva jo for oss norske må ansees som meget billig.

På veien tilbake til hotellet traff jeg først den tidligere tyske minister i Kristiania, herr von Mutius. Han så nokså luvslitt ut og fortalte, han nå arbeidet i utenriksministeriet. Litt senere traff jeg den hollandske minister, Jonkheer de Rappard, som jeg var sammen med på Gausdal i sommer. Han var på gjennomreise fra Holland til sin post i København.

I eftermiddag var vi ute og drakk te i en av restaurantene ved Kurfürstendamm. Her ute i Westen er det nå berlinerlivet pulserer livligst. Også der var der fullt hus i de få restauranter, der hadde kunnet skaffe seg kelnerpersonale.

I morgen tidlig drar vi så hjem til Kristiania, og jeg kan ikke si annet, enn at det til tross for den vellykkede reise skal smake godt atter å komme i arbeidstrøyen og i de hjemlige folder.