Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
11. juni 1921

Det gikk, som man måtte forutse. Storstreiken er avblåst – og arbeiderne har kun høstet skam og skade av den hele demonstrasjon. Arbeidsgiverne har kun plikt til å innta arbeiderne, efter hvert som det måtte være påkrevd, og de uorganiserte arbeidere, der har vært inntatt under streiken, får beholde sine plasser. Foruten lønnstap i den tid streiken har vart, mister også mange arbeidere sine plasser. At der kommer et kraftig oppgjør med den kommunistiske ledelse av fagorganisa­sjonene, kan ikke være tvilsomt.

Den Halvorsenske regjering har stor ære av den ro og faste bestemthet, hvormed den har møtt dette første større forsøk her i landet på å lamme samfunnet i dets livsnerver.