Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
23. mai 1921

I dag feirer Alliance Française sitt 25-årsjubileum. På grunn av årstiden og forholdene for øvrig – bl.a. den truende storstreik – har man utsatt festligholdelsen av dette til høsten. Jeg fikk i anledningen i dag oversendt et praktfullt blomsterarrangement fra foreningens styre.