Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
Kristiania, 11. november 1920

I eftermiddag var der stor mottakelse i den franske legasjon for å feire republikkens 50-årsdag. Da selve årsdagen den 4. september falt midt under forberedelsene til presidentvalget, hadde man utskutt dagens høytideligholdelse til i dag – 2-årsdagen for våpenhvilens undertegning.

Der var en masse mennesker, der fremførte sine lykkønskninger til den franske republikks minister i Norge i dag. Representanter for hoffet, regjeringen, stortinget, de utenlandske ministre her samt Frankrikes mange venner utenfor de offisielle kretser hadde avgitt møte. Minister Pralon holdt selv den egentlige festtale, elegant og høytstemt. Man hadde ventet, at en representant for den norske regjering skulle ha fremført Norges lykkønskning til republikken. Men såvel statsminister Halvorsen som utenriksminister Michelet forsvant umiddelbart efter Mr. Pralons takk. Langt om lenge holdt da den nye formann i Norvège–France, dr. Yngvar Ustvedt en tale for dagen. Men den kom dog noe post festum.

Under mottakelsen fikk jeg anledning til å hilse på oberst Angell, der nå er kommet hjem. Tross alle gjennomgåtte lidelser så obersten godt ut og var som alltid full av begeistring og ved ypperlig mot. Han har fremdeles vanskelig for å gå uten støtte.