Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
Kristiania, november 1920

Som det var å forutse, kastet bolsjevikene, så snart de hadde fått freden med Polen i orden, alle sine tropper mot den Wrangelske front, og overmakten er blitt denne for stor. Han har måttet vike lengre og lengre sørover, og sluttelig har han endogså måttet rømme sin siste operasjonsbasis Krim, har måttet innskipe restene av sine tropper og seg selv på de franske krigsskip i Svartehavet og forlate russisk grunn. Hermed er praktisk talt den siste motstand fra de hvite russeres side brutt, og bolsjevikene (er) eneherrer i Russland. Hermed er det også gitt, at hvis deres regime skal bringes til fall, må oppløsningen komme innenfra. Det farlige er, at veien nå står åpen for bolsjevikene til Tyrkia og Østen, og et av deres hovedformål er jo å utbre sine ideer her for å skaffe den av dem forhatte entente så mange vanskeligheter som mulig.