Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
27. september 1920

I våres var jeg med å stifte selskapet Norsk Sumatra Plantagekompagni, og er jeg medlem av selskapets bestyrelse. Den danske forstkandidat Vagn Fog, der er gift med Sisines venninne Kathrine Abild, og som gjennom en årrekke har vært ansatt i det danske Østasiatiske kompagnis tjeneste som konsulent, tok initiativet til dannelsen av dette selskap og hadde allerede av den hollandske regjering fått konsesjon på et areal av ca.15 000 mål på Sumatras østkyst i nærheten av Kota Pinang. Nesten alle europeiske land, og også amerikanerne og japanerne har i de senere år anbrakt store kapitaler i plantageanlegg, og særlig har de to sistnevnte land kastet sine øyne på Sumatra, der skal eie ypperlige betingelser for plantasjedrift, både hva jordlende, klima og tilgang på billig arbeidskraft angår. Hertil kommer, som ikke det minst vesentlige, at der på Sumatra som hollandsk besittelse er gode rettsforhold, og at skattene er lave. Det er gummi, oljepalmer og muligens kokos, der tenkes dyrket på plantasjen. Det er morsomt, at Norge kan bli med også på arbeider på dette område, og det kan være godt å ha noen av sine midler plassert utenfor Europa i disse tider.

Direktør Fog har i sommer besøkt plantasjen og er i disse dager kommet tilbake særdeles vel tilfreds med alt der ute, og han spår foretagendet en god fremtid. Der er alt foretatt rydninger, og plantninger av gummitrær på et areal av 200 mål hadde funnet sted, hus var bygd, veier anlagt og motorbåt til flodtrafikken anskaffet. Man hadde også vært meget heldig med plantasjebestyreren herr Fredriksen, danskfødt, der på alle hold fikk de beste lovord.