Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
Kristiania, 22. september 1920

I går feiret Barbara og jeg vårt sølvbryllup. Vi hadde samlet 70 av vår slekt og våre venner om oss til middag i vårt hjem. Det ble en riktig smukk og stemningsfull fest. Vårt hjem bugnet av det herligste blomsterflor, og Barbara hadde arrangert alt, så det ble så festlig som mulig. Det hele ble et minne for livet for oss.

Efter middagen kom der en del av de unge av slekten og barnas venner, og dansen gikk livlig.

Jeg fremmet min takk til Barbara i omtrent følgende tale, der i alle fall kom fra dypet av mitt hjerte:

"Kjære Barbara! Når jeg på denne vår festdag gjerne vil bringe deg min varme og inderlige takk for alt, hva du har vært for meg i disse 25 år, så skal jeg ikke bruke så svært mange ord. Ord blir ved en sådan leilighet lett så tomme og fattigslige. De lyder ofte, som en av de store ordkunstnere har sagt, som hamret man på en spiker, når man med dem helst ville røre stjernene. Det meste av det, som har ligget meg på hjertet å si deg i dag, det har jeg allerede sagt deg. Og det vedkommer kun oss to. Og jeg vet også, at du selv aller minst ville like, om jeg lot alle dine mange fortreffelige egenskaper passere revy her i aften.

Men det er dog noe, jeg gjerne ville si deg i aften i denne krets av slekt og venner. Og da jeg tenkte på, hvorledes jeg skulle forme det, steg der et minne frem for meg. Kan du huske en aften for noen år siden, da den store franske skuespillerinne Suzanne Desprès leste opp for oss et dikt av Edmund Rostand. Og dette, språket, versenes klang og den vidunderlige tolkning satte oss i denne stemning, som kun den store kunst av og til kan gi, og gjorde det til et av disse øyeblikk, da vi mennesker synes å fornemme det store brus over oss.

Og dog var det hele kun en liten scene fra det daglige liv. Det er et aldrende ektepar, som sitter utenfor sitt hus i den skumrende sommeraften og nyter aftenens fred. Og de taler om årene som gikk, og om de dager som skal komme, om hva livet hadde gitt dem av godt og lyst, men også om det som hadde vært sårt og satt rifter og flenger. Men som et omkved kommer det alltid tilbake: Hva betyr det alt nok dette store, at vi to holder av hinannen, bare i dag litt mer enn i går, men i dag meget, meget mindre enn i morgen.

Disse ord, så vakre i sin enkelhet og ukunstlethet, de gir nettopp – og bedre enn jeg formår – det sanne bilde av den oppofrende hengivenhet og trofaste kjærlighet, som har lyst meg imøte fra deg til enhver tid i disse 25 år. Og på en sikrere og dypere grunn kunne du ikke bygge opp det lune og gode hjem, du har skapt for barna og meg.

Ti for deg har hjemmet og dets ære alltid vært det første, i tanke og i virke. Selv i de mange år du var syk – og ingen vet bedre enn jeg, hvor dårlig du ofte var – var det din første tanke, at hjemmet ikke måtte lide derunder, og du kjempet og holdt deg oppe med et smil på leppene, hvor så mange hadde gitt seg over.

Og er det så – og det er det, at ved hjemmets terskel ligger tryllenøkkelen, der åpner veien til alle gode livsverdier, til alt hva der er lyst og vakkert i livet, så har du også øvet en gjerning, som vil leve efter deg, og som vi aldri kan takke deg nok for.

Kjære Barbara, jeg drikker din skål med en ærbødig hyldest og dypfølt takk for alt i disse 25 år, for lyse minner i smil og glede, men også for dem i gråt, som livet ubønnhørlig av og til fører med seg, og jeg gjør det i den sikre forvissning, at

 

            ”hva du var for meg i somrens alder

 

Vår svoger stiftsprost Jens Gleditsch holdt festtalen, og derefter holdt vår gamle venn Hieronymus Heyerdahl en både vakker og morsom tale fra vennene med en passende blanding av spøk og alvor. Godseier Harald Løvenskiold brakte derefter Barbara en vakker hilsen fra barndomsvennene. Og last but not least holdt Kai en stemningsfull og følt tale til oss fra barna. Den hørtes, som den kom fra hjertet, og den gikk oss til hjertet. Og den ble et av de vakreste bidrag til festen for oss.

Vi var for øvrig overveldet over all den sympati og vennlighet, der vistes oss i anledningen. Hele dagen strømmet der inn telegrammer og blomster og storartede presanger i sølv og porselen.