Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
Gausdals sanatorium, 27. august.

Der er nedsatt en forhandlingskomité, der skal gjennomgå jernbanemennenes lønnstariff, men med det innskrenkede mandat som regjeringens uttalelser bevirker, altså alene for å se, om enkelte kan være påkrevet, uten at selve grunnlaget angripes, og jernbanemennene opptok igjen arbeidet for en 14 dagers tid siden. Jeg kom hit opp uten vanskeligheter den 15., men da jeg den 14. reiste fra Kristiania, visste man på stasjonen der ennå ikke, om toget kunne føres lengre frem enn til Hamar.

Her oppe er de sedvanlige mennesker. Jeg savner i år meget mitt reisefølge, professor Bødtker, der tilbringer sin ferie i Paris. Den første uke var her surt og kaldt og stadig regn – som sommeren i år i det hele har artet seg. Jeg fikk en sterk forkjølelse, som ikke har villet gi seg, til tross for at vi i den siste tid har hatt det herligste solskinn hver dag. Der er også støtt ansiktssmerter til, som har plaget meg meget.