Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
Kristiania, 28. april 1920

Valgene i Danmark er blitt et knusende nederlag for de radikale. Det er mellompartiet, det moderate venstre, der vesentlig er gått frem på de radikales bekostning. Venstre har visstnok ikke fått absolutt majoritet, men med støtte av høyre, der også har hatt fremgang, vil det sikkert bli dette parti, der overtar regjeringsmakten. Sosialistene, der hadde håpet på stor fremgang, er blitt skuffet i dette håp, men har dog holdt sin stilling.

De radikales nederlag skyldes visstnok i første rekke partiets leflen med sosialistene ved enhver anledning, likesom det danske velgerfolk har villet ta avgjort og bestemt avstand fra efter tysk mønster å benytte generalstreik som politisk middel. De radikales opptreden mot kong Christian har nok også vært en medvirkende årsak til deres valgnederlag.