Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
19. mars 1920

Den tyske generalstreik ble straks etablert, og da heller ikke herrene Kapp og von Lüttwitz på annet hold fikk noen synderlig støtte, har de allerede betingelsesløst kapitulert, og regjeringsmakten er atter på de gamle hender.

De napoleonske 100 dager er i dette tilfelle blitt til de 100 timer.

Men begivenheten vil sette sine merker. Som ventelig var har de ytterliggående benyttet seg av anledningen til i flere byer å proklamere rådsrepublikken. Og det viser seg lettere å få satt en generalstreik i gang enn å få den innstilt. Og der er kommet til blodige kamper ikke bare i Berlin, men i flere byer og særlig i industribyer i Sachsen og i Ruhr-distriktet.

Det hele eventyr vil igjen sette Tyskland tilbake, og der vil sikkert igjen hengå atskillig tid, førenn der blir selv forholdsvis arbeidsro.