Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
8. mars 1920

Jeg har i dag mottatt meddelelse om, at det nye styre i Alliance Française som anerkjennelse av min virksomhet der har innvalgt meg som æresmedlem av foreningen. Det er jo bra av og til å se litt takknemlighet for, hva man utretter i denne verden.