Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
29. februar 1920

Alliance Française har som sin president efter meg valgt den fremragende unge vitenskapsmann, professor dr. Francis Bull, nettopp utnevnt til professor i nordisk litteratur ved vårt universitet, og jeg er meget tilfreds ved å ha fått ham til min efterfølger. Som visepresident er valgt kaptein F.C. Sejersted.

Førenn jeg forlot min stilling, hadde jeg den glede å kunne arrangere en foredragsturné her i Norge av den franske kunsthistoriker Mr. Gabriel Mourey, tidligere konservator ved slottet i Compiégne. Han har nettopp avsluttet sine fire foredrag her om "La peinture française au XIX. siècle", som det var en glede og nytelse å kunne overvære. Mr. Mourey var en fin og forståelsesfull kunstkjenner, en åndrik formidler og et sjarmerende menneske. Fra Ingres og Delacroix over Corot og Daumier til Courbet, Manet, Monet, Renoir og Cézanne gir han oss et innblikk både i den franske malerkunsts utvikling i det 19. århundre og i de individuelle kunstnerpersonligheter, av hvilke han tegnet fine og forståelsesfulle karakteristikker, og vi fikk herunder en klarere og sikrere forståelse av fylden og forskjelligheten i den franske kunsts mesterverker fra forrige århundre, som kanskje gir oss noen av de mest slående og vakre beviser på den franske ånds uuttømmelige fruktbarhet og kraft. Og disse malere, hvor forskjellige de enn er, klassikere som Ingres, romantikere som Delacroix, realister eller idealister, så er de fremfor alt alle mennesker, som elsker, tenker, drømmer, lider og lever, og som i sin kunst hver på sin måte gir det høyeste uttrykk herfor.

Efter det siste foredrag hadde skipsreder J.B. Stang samlet en del venner av fransk kunst til en stemningsfull og belivet fest i sitt vakre hjem, hvor der er samlet så mange verker av de malere, mr. Mourey hadde skildret. Blant gjestene var direktør Thiis, grosserer Chr. Langaard, arkitekt Arneberg, dr. Rolf Thommessen, den unge konservator ved Kunstindustrimuseet Thor Kielland og flere.

I dag har vi hatt mr. Mourey til en dejeuner sammen med den franske legasjon og den nye president og visepresident i Alliance Française.