Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
14. februar 1920

Ved generalforsamlingen i dag i Alliance Française fraba jeg meg gjenvalg som president. Jeg har nå vært medlem av styret der i 20 år, hvorav 16 som president, og jeg har nedlagt meget arbeid til denne forenings fremme og trivsel. Jeg har ikke villet forlate min post under krigen, men nå da denne er forbi, var øyeblikket gunstig til å trekke seg tilbake og overlate arbeidet til yngre og friskere krefter. Flere av mine kolleger i styret trakk seg også tilbake, og under det nye styre, som består av unge og dyktige menn som f.eks. professor Francis Bull, dr. Worm-Müller og den nye sjefredaktør i "Aften­posten", bladets mangeårige korrespondent i Paris Frøis Frøisland, vil forhåpentlig foreningen, som jeg omfatter med så megen hengivenhet, gå en lys fremtid i møte.

Jeg mottok forleden et brev fra styret i moderforeningen i Paris, hvori man innstendig anmoder meg om å fortsette og ledsager anmodningen med mange søte ord, men jeg hadde allerede tatt mitt standpunkt, og det har dessuten alltid vært min overbevisning, at ungdommen må slippes til, og at der alltid trenges fornyelse og et nytt, friskt syn. Når jeg overhodet har stått så lenge, var det alene, fordi den herværende franske legasjon innstendig anmodet meg om ikke å forlate min post under krigen, og jeg tror i all beskjedenhet å kunne si, at jeg i disse år har vært Frankrike til atskillig nytte her.