Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
12. januar 1920

Gjennom den franske militærattachés frue, la comtesse de Beaurieux, fikk Barbara seg i går tilstilt det franske Røde Kors'' hederstegn, som av formannen i det franske Røde Kors, general Pau, var tildelt henne for hennes arbeid med den store utstilling og salg til inntekt for Røde Kors i fjor vår. Barbara hadde nedlagt et overmåte stort og dyktig arbeid her, så denne lille anerkjennelse ikke var annet enn høyst fortjent.