Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
25. oktober 1919

Sisine er reist til Paris for å tilbringe vinteren der og studere fransk språk og frekventere "université des annales", hvor franske forfattere og vitenskapsmenn av de aller første holder foredrag om de forskjelligste emner for de unge piker. Jeg har vært litt engstelig for å sende henne ut, førenn der blir mer ordnede tilstander, og særlig fordi kullmangelen synes å bli truende også i Frankrike. Men hennes lyst var stor, og nå har jo også ungdommen vært hindret fra å komme ut i 5 lange år, og da den franske minister ikke hadde noen bekymringer for kullmangel i Paris, ga jeg efter, særlig da hun fikk godt reisefølge med sin onkel Jacob Ihlen.

-----

I dag feirer det gamle gymnasiastforbund i Trondhjem, Fraternitas Nidarosiensis, sitt 100-årsjubileum.

Jeg var i min gymnasiasttid en ivrig deltager i dette skolesamfunn. Jeg deltok ivrig i debattene, redigerte sammen med Sigurd Bødtker en egen avis, "Friskytten", holdt foredrag der bl.a. om Ibsen og hans verker og om Georg Brandes, var stadig medlem av bestyrelsen og gjentatte ganger formann. Også som skuespiller var jeg meget ivrig. I flere av Hostrups stykker og i Sigurd Bødtkers stykker, skrevet for samfunnsscenen, spilte jeg de eldre dameroller. Mange gode og lyse minner har jeg fra denne tid. Jeg sendte i dag samfunnet følgende hilsen:

 

            "En hyldningskrans jeg binder

            til sekelfestens dag

            med tak for gyldne minder

            om venskap, kamp og lag."