Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
9. juli 1919

Lørdag 5. juli, mens jeg var borte fra byen, er det "filharmoniske selskap" stiftet her i byen som et aksjeselskap, og så jeg at jeg er innvalgt som medlem av representantskapet. Da Nationaltheatret måtte oppsi sitt orkester, der har fungert også som Kristiania bys orkester, da det oversteg dets evne å betale orkesteret de lønninger som dyrtiden måtte tilsi, tok noen musikkinteresserte initiativet til å danne et selskap som, ved tegning av aksjer og tilsigelse av garantier og tilskudd av bykassen, kunne sikre hovedstaden at den fikk beholde sitt orkester. Det ville jo vært sørgelig, ja en skam, om Norges hovedstad skulle stå uten et førsteklasses orkester. I selskapets program inngår foruten å gi et større antall orkesterkonserter som abonnementsaftener med vanlige konsertpriser også å gi flere billige og gratiskonserter for byens brede lag. Det er dette siste, som har bevirket at jeg har interessert meg, for at foretakendet skulle komme istand, og at jeg har ytet min skjerv til planens realisasjon. Jeg håper, at adgangen til å høre god musikk kanskje vil bidra til å høyne nivået i de brede lag, og gjennom årene virke til å forminske den råhet og brutalitet, som dessverre så ofte gir seg utslag. Hovedstaden byr dem jo ingen andre og edlere gleder enn cinema og smugdrikking. Visstnok har naturen begunstiget vår by med de vakreste omgivelser. Men det er jo kun om søndagene, arbeiderne kan dra ut med sine familier, og det er jo heller ikke da alle, som kan komme av sted. Nå når 8-timers arbeidsdag heldigvis har kunnet lovfestes, vil arbeiderne også om hverdagene kunne nyte sin frihet om eftermiddagen og aftenen uten å være for overtrette, og jeg anser det da for å være en stor lykke å kunne by dem anledning til å kunne gå hen å høre god musikk av et førsteklasses orkester, og vende deres tanker en smule bort fra det hatets og misunnelsens evangelium, der synes å være deres eneste åndelige næring.