Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
14. mai 1919

Den innsamling til fordel for de franske krigsinvalider, som er foretatt her til støtte for det arbeid, som er igangsatt av foreningen Union des Colonies Étrangères en France en faveur des victimes de la guerre, har innbrakt den ikke ubetydelige sum 350 000 francs. Norge er den største bidragsyter nest efter Amerika, men i forhold til sitt folketall og sine økonomiske ressurser har Norge bidratt mest av alle land. Jeg har vært formann i den norske innsamlingskomité, og i dag fikk jeg brev fra le président de l''Union, amerikaneren Mr. Walter Berry, at man hadde vist meg den ære å innvelge meg som medlem av unionens "comité d''honneur".

Unionen har hittil utfoldet et stort og fruktbringende arbeid for å søke å mildne disse ulykkeliges kår og gjøre det mulig for dem å oppta et eller annet arbeid til gagn for dem selv og til nytte for samfunnet. Der er opprettet klinikker for å søke å helbrede og gi tilbake til livet så mange som mulig, man har opprettet skoler, hvor man forbereder dem gratis til forskjellige eksamener, lærer dem språk og gir dem, der ønsker å utdanne seg som handelsmenn, den hertil fornødne undervisning; de der ønsker å utdanne seg til et håndverk, får også adgang hertil. Det siste tiltak er, at man har leiet en større gård på landet for 14 år. Eiendommen – Champagne i Juvisy-sur-Orge – tilhører comte de Gramont, og er leid med besetning m.v. Her er opprettet for invalidene en landbruksskole.