Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
8. mai 1919

Den kommunistiske regjering i Bayern er styrtet, og ro og orden hersker påny i München. Spartakistene benyttet dog anledningen til først å drepe flere høytstående gisler, bl.a. den unge grevinne Westarp, der hadde stilt seg som gissel istedetfor sin gamle far, og som også modig forlangte å gå i døden i stedet for ham.

Det er Noskes regjeringstropper, som også denne gang har skaffet orden til veie. Der sies fra folk, der kommer fra Tyskland, at der skal være det beste samarbeid mellom den sosialistiske krigsminister hr. Noske og det tyske offiserskorps. Intet under, at Noske møtes med megen mistenksomhet i sosialistiske kretser. Men han synes å være den eneste av Tysklands offentlige menn, der vet hva han vil.