Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
24. april 1919

I går ble svigermor begravet fra den katolske kirke under megen deltagelse. Alle barna unntatt Victor, der ikke kunne komme opp fra Paris, og Nils, der var syk, samt de eldste barnebarn var samlet til middag hos oss. Det var lenge siden, vi alle hadde vært samlet, så det var meget hyggelig å møtes igjen.