Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
7. april 1919

Bolsjevismen smitter som en farsott. Nå er den sosialistiske regjering i Bayern styrtet, og kommunistene har tatt styret. Også her innvies det nye styre ved anvendelse av en utstrakt terror.

I München synes merkelig nok den bolsjevikiske smitte også å ha angrepet mange kunstnere, uaktet det for alminnelig menneskelig forstand skulle synes, at skulle denne bevegelse møtes med mistro og forakt i noen kretser, måtte det nettopp være i kunstnernes.