Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
Kristiania, 28. mars 1919

Det bolsjevikiske styre synes ennå tross alle spådommer i motsatt retning å sitte fast i salen i Russland. Lenin og Trotzky styrer landet med jernhård disiplin, og den terror, de utøver, knuger alle andre meninger ned. Men de utstrekker ikke sin virksomhet til Russland alene. Det er utenfor tvil, at det er bolsjevikagenter og russisk gull, der står bak spartacusbevegelsen i Tyskland. Nå er rådsregjeringen utropt også i Ungarn, og dens leder jøden Bela Kun har vekslet jublende seierstelegrammer med sin rasefelle Lenin. Overalt synes det, som om det er jødene, der nå skal hevne seg over de mange århundres forfølgelse og undertrykkelse. Med skadefryd vil de se det forhatte Europa i brann, og røken fra ruinene vil ikke svi dem i nesen, men fylle dem med skadefryd. Lenin, Trotzky og Bela Kun, Liebknecht, Rosa Luxemburg og wieneren Friedländer – alle jøder; brannstiftelsen vil gi dem gjengjeldelsens triumf.