Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
22. februar 1919

Det har vært forøvet attentater mot den franske ministerpresident Clemenceau og mot den bayerske sosialistiske førsteminister Kurt Eisner. Den anarkistiske kule, der rettedes mot Clemenceau, bibrakte imidlertid denne kun noen lette sår, mens den borgerlige kule mot Kurt Eisner medførte døden.

Kurt Eisner, en mann av den internasjonale jødetype, var, efter alt hva man kan dømme, en idealistisk drømmer, men med uklare standpunkter – og syntes i den senere tid mer og mer å lefle med spartakistene. Ved det internasjonale sosialistmøte i Genf hadde han åpent uttalt sin overbevisning om Tysklands skyld i krigen, og han hadde derved erhvervet seg en viss sympati i ententekretser. Noen statsmann var han neppe.