Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
4. februar 1919

Efter noen telling på knappene har ministeriet Gunnar Knudsen inngitt sine avskjedsansøkninger og henvist kongen til Stortingets nyvalgte president, advokat O.B. Halvorsen.

Da jeg gikk hjem i middags, traff jeg hr. Halvorsen nettopp, som han kom fra slottet. Han fortalte meg, at han hadde fremholdt for kongen, at efter høyres mening tilsa utfallet av valgene til Stortinget, hvor intet parti hadde fått noe absolutt flertall, og situasjonen i det hele både i inn- og utland, at der nå dannedes et ministerium av alle partier, hvor også sosialistene ble representert. Da venstre er det numerisk sterkeste parti på tinget, hadde han henvist kongen til hr. Tveiten, der av partiet ble utsett til dets presidentkandidat og er valgt som 2. president.

Da hr. Halvorsen gikk ut av audiensværelset, sto allerede hr. Tveiten ved døren, rede til å tre inn.

Den Gunnar Knudsenske gjerdepolitikk vil imidlertid sikkert bevirke, at venstre avslår ethvert samarbeid – i alle fall med høyre, og det så meget mer, som venstre da med fordekt støtte av sosialistene formentlig vil kunne ha håp om å bevare regjeringsmakten.