Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
Kristiania, januar 1919

Det varte ikke lenge, før nye spartakister satte sitt preg på Berlin og andre tyske byer og distrikter, navnlig i gruvedistriktene i Schlesien og Ruhrområdet.

Heftige kamper har funnet sted i Berlin, og den omstendighet, at spartakistbevegelsens leder Liebknecht og Rosa Luxemburg under disse er blitt myrdet av regjeringstroppene har så langt fra dempet opprørsbevegelsen, at den tvert imot derved synes å skulle skyte ny fart.

Valgene til nasjonalforsamlingen, der av forsiktighetshensyn av regjeringen er henlagt fra Berlin til Weimar, hvilket også har satt ondt blod, har gitt som resultat et svakt flertall for de borgerlige partier, om enn flertallssosialistene er gått ut av valgkampen som det absolutt sterkeste parti. For de uavhengige sosialister er valgene blitt et stort nederlag. Muligens har valgdeltakelsen fra disses side ikke vært særlig stor, da de jo den hele tid har bekjempet innkallelsen av nasjonalforsamlingen og har villet bevare makten for soldat- og arbeiderrådene.