Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
23. november 1918

I går var hele byen flaggsmykket til det gjenoppståtte Belgias ære, idet den belgiske konge og dronning i går holdt sitt inntog i Brüssel efter mer enn 4 års fravær fra sin hovedstad. Hele den siviliserte verden har med beundring fulgt det belgiske kongepars modige og oppofrende ferd under denne krig, hvor der kun ble levnet dem en liten snipp av deres fedrelands jord. Men her har de trofast holdt til med sin lille tapre hær. Og aldri har Belgia vært så stort. Derfor føler vi alle i disse dager med det belgiske kongepar og deler det belgiske folks glede midt i den forferdelige ulykke. Ut av minnene og ødeleggelsen stiger troen og håpet på fremtiden, og alles sympati vil følge det belgiske gjenreisningsarbeid. Vi har fått tilbake den lykkelige følelse av, at der dog ennå er rettferdighet i verden. Troen herpå har så ofte vært på vei til å glippe i disse 4 fryktelige år.

Kong Haakon sendte også i går kong Albert sin hjerteligste lykkønskning.