Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
16. november 1918

I Sveits, der jo gjennom alle år har vært et fristed for alle ytterliggående revolusjonære, der har følt jordbunnen brenne under seg i hjemlandet, og hvor utspredelsen av bolsjevistisk agitasjon derfor har hatt særlig gunstige betingelser, har de bolsjevikiske elementer ved å erklære generalstreik forsøkt å få større makt. Ved en rask og energisk inngripen fra forbundsregjeringen er det hele imidlertid endt med en fiasko for de revolusjonære, der også har hatt liten tilslutning selv i de brede lag. Det har her påny vist seg, at hvor frihet og demokrati allerede er etablert på et bredt grunnlag, har den bolsjevikiske agitasjon vanskelig for å gripe massene, hva der jo også er ganske naturlig.

Den sveitsiske regjering har også allerede besluttet seg til å foreta de endringer i sin valglovgivning, der sikrer, at nasjonalforsamlingen også gir et sant og virkelig uttrykk for folkeviljen. Dette vil skje ved innførelse av flermannskretser med forholdstallsvalg.

Det samme vil bli nødvendig her hjemme, hvor man altfor lenge har sett på, at et politisk parti, der hadde mindretall blant velgerne, har sittet med 2/3 av plassene i Stortinget. Særlig har sosialistene fått et forsvinnende antall stortingsrepresentanter i forhold til sitt stemmetall blant urvelgerne. Det vil ikke alene være rettferdig, men også klokt å rette på dette snarest mulig. Det vil ta megen brodd av sosialistenes agitasjon – der da kun vil bli levnet å bygge på "mindretallet" eller "proletariatets diktatur" og kan ikke lenger skylde på, at de ikke har en rettferdig representasjon i forhold til antallet av sine tilhengere på Stortinget.