Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
14. november 1918

I går holdt cand. Jac. Worm-Müller, under proteksjon av Alliance Française og Norvége-France, et foredrag i universitetets aula om Gambetta og Frankrikes seier til fordel for franske krigsinvalider.

Foredraget var vesentlig det samme, som han nylig holdt ved konkurransen om dosenturet i historie ved vårt universitet. Det var et livlig og spirituelt foredrag, fremført med en sjelden veltalenhet, men det var litt for langt for et alminnelig publikum.

Foredraget var fullt av glødende beundring for den franske folketribun, hvis politiske syn og håp nå i de store trekk var nådd frem til seier, og han kunne ende sitt foredrag med å utslynge setningen: ”Bismarck er død, men Gambettas ånd lever ennå videre.”

Til slutt formet hans foredrag seg som en begeistret hyllest til Frankrike, det land, som alle jordens folk elsker, og som har kjempet, lidd og seiret mer enn noe annet – det Frankrike, der i dag likesom før er menneskehetens store befrier.

Ord er så fattige i denne store, forferdelige og dog så lykkelige tid. Det er en modig, befriende handling, det nå gjelder, det er det nye rene sinnelag, rettferdig til alle sider, åpent for fremtidens store oppgaver, fri for fordommer, hat og klassesyn – alt dette, som Gambetta har lært oss.

Det "Vive la France", hvormed han sluttet, fikk en begeistret tilslutning fra den fullt besatte sal, og mange av tilhørerne var dypt grepne og hadde tårer i øynene.