Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
13. november 1918

Også den tyske kronprins er flyktet over den hollandske grense og er blitt internert. Således endte den "frische, fröhliche Krieg", som han yndet å tale om, for ham.

Imidlertid brer opprørsbevegelsen seg i hele det tyske rike. Samtlige konger og fyrster abdiserer frivillig eller avsettes. Alt ramler der nede, og hvorledes enden vil bli, og om orden og lovlige tilstander kan opprettholdes, er ennå et åpent spørsmål.

De bolsjevikiske tendenser synes å ha smittet over også til Tyskland, hvor russiske agenter, rikelig forsynt med penger av sovjetregjeringen, sies å være ivrig på ferde og å agitere voldsomt.