Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
9. november 1918

Telegrafen bringer budskap om, at der er opprør på flere steder i Tyskland, og der går bestemte rykter om, at keiseren har abdisert.

Særlig i Kiel blant flåtens mannskaper er opprørsbevegelsen sterk.

De tyske forhandlere i anledning av våpenhvilen er ankommet til det franske hovedkvarter. At våpenhvilebetingelsene vil bli strenge, må anses som hevet over tvil. De allierte vil selvfølgelig på enhver måte sikre seg mot, at Tyskland med ringeste utsikt til hell kan gjennoppta fiendtlighetene.

I Bayern er folkerepublikken proklamert. Huset Wittelsbach har opphørt å regjere.