Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
Kristiania, 7. november 1918

Vi har i disse dager hatt besøk av vår gamle venn, minister Delavaud, der er på gjennomreise til Stockholm, idet han er utnevnt til Frankrikes minister ved det svenske hoff. Han har under krigen hatt det byrdefulle og ansvarsfulle hverv å være underdirektør i det franske blokadeministerium. Han så helt uforandret ut og gledet seg meget til å overta sin nye stilling og søke påny å vekke sympati for Frankrike i Sverige, hvor de germanofile følelser nå har hatt et så sterkt overtak, at Alliance Françaises avdelinger der endog helt har innstilt sin virksomhet under krigen.

Alliance Françaises styre ga i forgårs en middag for ministeren i Grand Hotel i takknemlig erindring om den store elskverdighet, han hadde vist oss personlig og vår forening under sitt mangeårige opphold her som den franske republikks første minister ved det nye norske hoff.

Blant våre gjester var også Mr. Maurange, generalsekretæren for det franske Røde Kors, en livlig herre fra Bordeaux, der er her for å arrangere en større utstilling av fransk kunst og industri til våren. De utstilte gjenstander skal selges til fordel for det franske Røde Kors. Både Barbara og jeg har lovet å være med i utstillingskomiteen. Mr. Maurange lover å ville sende oss de beste frembringelser på mange områder, så jeg håper, utstillingen vil bli til nytte også for norsk kunstindustri.