Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
5. november 1918

Der er inntrådt våpenhvile mellom Østerrike-Ungarn og ententen. Alle ententens betingelser for våpenhvilen er akseptert. Alle østerriksk-ungarske tropper skal øyeblikkelig dras tilbake fra frontene fra Nordsjøen til Sveits, og øye­blikkelig demobilisering av hele hæren. Meget artillerimateriell og en rekke krigsskip skal overleveres til ententen, resten skal demobiliseres. Ententen skal ha bevegelsesfrihet på østeriksk-ungarsk område og rett til å besette alle viktige strategiske punkter og festninger. Blokaden blir opprettholdt.

I sannhet hårde betingelser, og de inneholder også dødsdommen over Tyskland, der nå også kan angripes fra syd.

Keiser Karl har abdisert. Og hva merkeligere er, også i Tyskland hever der seg flere og flere røster for, at keiser Wilhelm må abdisere. Et så innflytel­ses­rikt og utbredt blad som "Frankfurter Zeitung" tar åpent ordet for hans abdikasjon, og det forteller keiseren, at han må handle hurtig og klokt. Det forlyder også, at det sosialistiske parti krever hans avgang.

Begivenhetene utvikler seg med en hurtighet, der intet lar tilbake å ønske. Den "pansrede rødrev" skremmer ikke lenger noen, og glansen av verdens mektigste fyrste imponerer ikke lenger noen.