Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
2. november 1918

Hver dag bringer telegrafen bud om verdenshistoriske begivenheter, og det kan vel ikke være synderlig tvil om, at innen få dager har også Tyskland kapitulert, og den med så megen lengsel imøtesette fred blitt til virkelighet.

Krigen mellom ententen og Tyrkia er endt. Fra Tyrkias side er det en full­stendig kapitulasjon. Av ikke minst betydning blir det, at Dardanellene nå åpnes, og at de alliertes flåter får adgang til Sortehavet. Wilsons program om, at Dardanellene skal være åpen som fri passasje for alle lands handel under nasjonale garantier. Beskyttelsen blir nå til virkelighet, og likeledes er det sikkert utvilsomt, at tyrkerne blir jaget ut av Europa, og at det ottomanske keiserrikes maktområde vil bli innskrenket til de virkelig tyrkiske deler av dette. Den undertrykkelse og det vanstell, det tyrkiske regime har medført for noen av verdens rikeste og fruktbareste landstrekninger, vil for alltid være forbi. Hvilken betydning dette vil få for den fremtidige kultur­utvikling, lar seg ennå ikke helt overskue. Men at uvurderlige verdier for den hele menneskehet dermed er innvunnet, er hevet over tvil.

-----

Den tidligere ungarske premierminister grev Tisza, den forhatte statsmann, der sikkert sammen med den tyske generalstab bærer hovedansvaret for denne forferdelige krig, er myrdet.

Samtidig meldes det, at republikken er proklamert så vel i Wien som i Budapest.