Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
27. oktober 1918

Den tyske regjering har svart Wilson, at den har tatt hans svar til efter­retning. Presidenten kjenner, hevdes det, de dyptgående forandringer, som er fullbyrdet og fullbyrdes i det tyske forfatningsliv. Under folkeregjeringen er også den militære makt slutt. Den tyske regjering imøteser nå forslag for en våpenhvile, som kan danne innledningen til en rettferdighetens fred, som av presidenten tilkjennegitt i hans kunngjørelser.

Der er sikkert ingen tvil om, at freden nå nærmer seg med sterke skritt. Men fra alle deler av sentralmaktenes land og særlig fra Østerrike-Ungarn kommer der efterretninger om, at det overalt gjærer i folkemassene, og man kan begynne å frykte for, at der i disse land vil bli indre kamper, der kan forplante seg videre og bli til helt revolusjonære bevegelser.