Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
22. oktober 1918

Flanderns kyst er nå renset for tyskere. Ostende, Zeebrügge og Brügge er på ny i belgisk besittelse, og dermed har tyskerne mistet den viktigste basis for sine ubåter.

I morges brakte avisene Tysklands svar på Wilsons siste note.

Der uttales, at den tyske regjering, idet den har akseptert forslaget om rømning av de okkuperte områder, er gått ut fra, at fremgangsmåten ved rømningen og betingelsene for våpenstillstanden skulle overlates de militære rådgiveres bedømmelse, og at det nåværende styrkeforhold ved fronten skulle legges til grunn for disse avtaler. Man anmoder derfor Wilson om å skape en leilighet til å ordne enkelthetene. Den tyske regjering stoler på, at Wilson ikke vil godkjenne noen fordring, som ville være uforenlig med det tyske folks ære og med innledelsen av en rettferdig fred.

Den tyske regjering protesterer mot påstanden om ulovlig og umenneskelig krigsførsel. Den nevner imidlertid kun troppenes holdning under tilbaketoget. Regjeringen har gitt ubåtsjefene ordre om ikke å senke passasjerskip.

Den tyske regjering foreslår en nøytral kommisjon nedsatt for å undersøke dets krigsførsel.

Den tyske regjering hevder endelig – under henvisning til de av riksdagen vedtatte forslag – at den er fri for enhver uansvarlig innflytelse og representerer det tyske folks overveiende flertall.