Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
19. oktober 1918

I dag bringer telegrafen melding om, at tyskerne også har rømt de to franske industribyer Roubaix og Tourcoing ved den belgiske grense. Disse byer er bekjent for sin store tekstilindustri. Også her er imidlertid fabrikkene formentlig ødelagt av tyskerne og maskinene bortført til Tyskland, således som tilfelle har vært i alle de andre byer, som tyskerne har okkupert.

-----

I Østerrike og Ungarn synes der å herske det rene kaos. De forskjellige nasjonaliteter reiser seg og krever full selvstendighet. Og det synes å være liten tvil om, at det habsburgske monarki går sin undergang imøte, skjønt keiser Karl gjør alle anstrengelser for å redde restene for tronen, der skulle vedbli å bestå som det felles hode for en rekke selvstendige stater.

I Wien sultes der, idet Ungarn og også andre deler av monarkiet nekter å sende tilførsler av levnetsmidler.