Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
18. oktober 1918

Mens diplomatene veksler noter, går krigen sin gang. På alle fronter går ententens tropper frem. På grunn av fremgangen i Belgia, hvor byene Roulers og Courtrai er tatt, har tyskerne oppgitt sitt sterkeste støttepunkt i Nord-Frankrike, det sterkt befestede Lille, og også det viktige knutepunkt Douai er tatt, idet disse nå trues fra nord.