Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
Kristiania, 31. august 1918

Jeg kom i dag tilbake fra fjellet. Været begynte å bli altfor ufyselig, og jeg ville gjerne si farvel til Kai, som i aften reiser til Kjøbenhavn for 1 måneds tid for å delta i det skandinaviske studentermøte av jurister. Det blir godt for ham å komme litt ut på egen hånd og føle seg som sin egen herre. Det er alltid utviklende for ungdommen.