Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
5. august 1918

Tyskerne er på full retrett. De allierte har drevet dem tilbake over Vesoul og delvis over Aisne. Også fra kanalfronten drives de tilbake. Trusselen så vel mot Paris som mot kanalhavnene må nå kunne sies å ikke eksistere mer.

Amerikanernes innsats begynner allerede å gjøre seg gjeldende, uaktet det jo ennå kun er et forholdsvis ubetydelig antall – den amerikanske minister nevnte forleden noe som 100 000 mann – der er satt inn på kampfronten. De amerikanske tropper kjemper tappert og med hele friskhetens élan og vinner sine alliertes største beundring.

At general Fochs kontraoffensiv er blitt så vellykket, skyldes, efter hva man kan forstå, ikke minst, at den kom overraskende på fienden, idet den ikke som ellers alminnelig innvarsledes med forutgående bombardement, og dessuten synes det intime samvirke mellom tanks og infanteri å ha vært av stor virkning.

Soissons gjenerobring er av vidtrekkende betydning, ikke minst fordi denne by er en av de viktigste jernbaneknutepunkter og har den eneste jernbanebro over Aisne, over hvilken tilførsler til kronprinsens armé i den kile, som erobredes i mai, kan finne sted.