Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
31. juli 1918

Atter bringer telegrafen meddelelse om mord på embetsmenn, som tyskerne har utsendt til det Russland, det har sluttet fred med. Denne gang er det generalguvernøren i det særlig vennligsinnede Ukraina, grev von Eichhorn, og hans adjutant von Dressler, der er falt for morderhånd. Også disse mord er begått av de såkalte venstresosialrevolusjonære.

Det er påfallende, hvor lite avholdt tyskere straks forstår å gjøre seg, når de kommer i berøring med andre folk.