Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
25. juli 1918

Franskmennene har nå begynt en motoffensiv, der synes å skulle bli meget vellykket, og tyskerne er allerede på flere steder på retrett.

Jeg spiste i går frokost hos den franske minister Mr. Bapst, og ved kaffen hadde jeg en lengre samtale med den italienske minister, Mr. Montagna. Han uttalte seg med stor forhåpningsfullhet, de alliertes endelige seier var helt sikker. Det var kun et spørsmål om tid. Han uttalte, at også tyskerne var fullt på det rene hermed og nå kun spilte på "l''imprévu" – de overraskelser som en krig uvegerlig alltid kan by på. For oss andre dødelige så det jo dessverre ikke så lyst ut, men også i den franske legasjon ser man på situasjonen med full fortrøstningsfullhet.

-----

Mr. Bapst har omordnet atskillig i legasjonens salonger, så der er blitt atskillig hyggeligere – og fremforalt meget renere og luftigere enn i den forrige ministers tid. Også hans kjøkken var meget godt og soignert, hva ikke – merkelig nok – på lang tid har vært tilfelle i den franske legasjon.

Mr. Bapst holdt meg tilbake en lengre tid, efterat de øvrige gjester var gått, for at jeg kunne bringe ham au courant med de forskjellige virksomheter i de foreninger her, der arbeider for fransk språk og fransk kulturs utbredelse.

La Norvége–France har til Kirkedepartementet innsendt en henstilling om en utvidelse av franskundervisningen i gymnasiene, der er høyst påkrevd. Og vi har også begynt et pressefelttog til støtte for dette forslag. Jeg ble anmodet om å skrive en artikkel i "Morgenbladet" om emnet. Den kom i "Morgenbladet" for i går aftes, og allerede i dag fikk jeg en takkeskrivelse fra minister Bapst.

Fra den franske legasjon måtte jeg skynde meg hjem for å kle meg om og begi meg til kirken for å overvære min kompanjongs eldste datter Lisens bryllup med hr. Leif Strøm (en sønn av avdøde professor Hagbart Strøm), der er direktør for Oversjøiske kompagnis avdeling i New York. Det var et vakkert par – bruden så henrivende ut – et rent syn. Efterpå var der en elegant og belivet middag i Grand Hotels rococosal.

Det er morsomt å se, hvor mange unge nordmenn, der nå har arbeidet seg frem til utmerkede stillinger i utlandet, og hvilken tillit man der viser ungdommen, når den viser den fornødne intelligens og energi. Leif Strøm er ennå ikke 30 år, og står i spissen for en forretning med 30 mann under seg på kontoret. Det er ikke å undres over, at flere og flere vender seg bort fra embetskarriere og norske departementer og søker over i det industrielle og kommersielle liv. Også i offisersstanden er der stor avgang. De unge offiserer går over i det praktiske liv, hvor der åpnes ganske andre utsikter for deres evner og virkelyst.