Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
16. juli 1918

Tyskerne har valgt natten efter Frankrikes nasjonalfest til å foreta en ny offensiv i stor stil. Offensiven er foretatt i en stor bredde – hele 100 km – fra Château-Thierry til øst for Reims og inn i Champagne. De har også denne gang hatt noen fremgang – men langt fra i samme utstrekning som ved de store offensivfremstøt i våres, og franskmennene synes å ha stoppet deres fremstøt mot Epernay, hvis tap ville bli av atskillig betydning ikke minst på grunn av jernbaneforbindelsene. Det er general Gouraud, som med så stor dyktighet har avverget faren for Epernay.

-----

Det er nok ikke synderlig tvilsomt, at den avsatte tsar Nikolai 2 er blitt myrdet av bolsjevikene. Hvorvidt tsarinaen, tsarevitsjen etc. og storfyrstinnene har unngått samme skjebne, er fremdeles like usikkert. I de russiske legasjoner i de allierte og nøytrale land, der fremdeles består på en viss måte, har der vært avholdt sørgegudstjeneste for den avdøde tsar. En tragisk skjebne for denne for kort tid siden så mektige hersker over et verdensrike, hvis ulykke mer skyldes svakhet enn ondsinn.