Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
14. juli 1918

Jeg har i dag vært i den franske legasjon for å fremføre mine lykkønskninger i anledning av dagen. Der var en masse mennesker – en stadig strøm inn og ut – der kom for å bevitne den franske minister sine sympatier. Det er nå den 4de gang, Frankrike feirer sin nasjonaldag under krigens tegn. Og det synes, som om den franske nasjon ennå ikke på lang tid kan øyne enden på sine lidelser. Fienden står nå lengre inn i dets skjønne land enn for 1 år siden. Frankrikes venner tviler ikke på den endelige oppreisning, men når timen slår, er dessverre ennå i det blå.

Jeg hadde ikke truffet den nye franske minister, Mr. Bapst, og gjorde først nå hans bekjentskap. Han var meget vennlig og forekommende og synes å besitte betydelig mer ytre kultur enn sin forgjenger, som man ikke kan si var noen verdig representant for den franske kultur og fransk galanteri.

Generalkonsul Olsen hadde som medlem av bestyrelsen for den nye forening Norvège–France holdt talen for dagen, men den var allerede avlevert, da jeg innfant meg.

Denne forening ble stiftet i vinter i tilknytning til foreningen France–Norvége i Paris og skal arbeide for å knytte og utvide de kulturelle og økonomiske bånd mellom de to land. Bestyrelsen, hvorav også jeg er medlem, er temmelig tallrik og delt i 2 grupper – den økonomiske og den intellektuelle. Bestyrelsen består av særdeles fremtredende menn i begge grupper. I den økonomiske har vi bl.a. min kollega advokat Johan Bredal, direktør Throne Holst, kammerherre Mathiesen, skipsrederne Fearnley jr. og Klaveness og generaldirektør Platou; i den intellektuelle gruppe professorene Collin, Gran, Broch og Otto Anderssen, direktør Jens Thiis, Fridtjof Nansen, Erik Werenskiold, politikere som Konow S.B. og Castberg og redaktør Thommessen.

I den nærmeste fremtid vil på foreningens initiativ bli lansert et tidsskrift, "Atlantis", som skal søke å motarbeide den overhåndtakende tyske innflytelse på vår vitenskap og vårt åndsliv og søke impulser vestenfor.