Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
9. juli 1918

I går brakte telegrafen meddelelse om, at den keiserlige tyske regjerings representant ved den bolsjevikiske sovjetregjering, herr grev von Mirbach, var blitt myrdet i sitt arbeidsværelse av noen "venstrerevolusjonære", som hadde skaffet seg adgang dit ved falske foregivender. I gesandtens værelse var også et par andre medlemmer av den tyske legasjon til stede, og mordet foregikk like for deres øyne. Morderne flyktet gjennom vinduet til en utenfor ventende automobil.

Hr. Lenin og hr. Trotzky samt sovjetregjeringens representant i Berlin, herr Joffe, har ilt med overfor den keiserlige regjering å uttrykke sin dypeste deltagelse – og sin avsky for ugjerningen – og avgitt hellige forsikringer om at morderne og det parti de tilhører, skal straffes på det strengeste. Det er nemlig kun mord på sine egne landsmenn, sovjetregjeringen billiger, og ikke alene billiger, men tilskynder til.

Hvorvidt ryktene om at sovjetregjeringen også har latt den stakkars tsar og tsarevitsj unngjelde, er sanne, har det hittil vært umulig med sikkerhet å få konstatert.