Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
7. juli 1918

Østerrikernes offensiv mot den italienske front har vendt seg om til et blodig nederlag for dem, som sikkert ikke vil unnlate å gjøre et nedslående inntrykk i det før så krigstrette og utarmede Østerrike. Italienerne har nå jaget dem over på den annen side av Piave, og de har også mistet de støttepunkter, de under den store offensiv i fjor høst hadde vunnet på elvens vestre bredd. Da elven på grunn av langvarige regnskyll var sterkt oppsvulmet, og tilbaketoget således ble ytterligere vanskeliggjort, var de østerrikske troppers tap meget alvorlige. Det heter, at floden var full av østerrikske og ungarske lik.