Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1918
29. mai 1918

Tyskernes annet store offensivstøt på vestfronten er i full gang. Denne gang er det kronprinsens armeer, der har tatt initiativet, og støtet er kommet på Champagne-fronten. De franske linjer viker under det sterke trykk, og tyskernes fremmarsj begynner å anta faretruende dimensjoner. Det er åpenbart, at den franske hærledelse ikke hadde ventet seg støtet her og har hatt linjene svakt besatte. Det heter, at tyskerne sender sine reserver frem om natten, så forskyvningene blir vanskelige eller umulige å oppdage. Denne gang gjelder fremstøtet åpenbart Paris, og avstanden er jo ikke så lang. Det kommer an på, med hvilken hurtighet general Foch kan få sine armeer frem.

-----

Vi har i direksjonen i Freia Chocoladefabrik besluttet å gjøre våre arbeidere og funksjonærer til deleiere i bedriften. Det kan ikke være synderlig tvilsomt, at dette er det eneste riktige. Det er ingen veldedighetshandling, men en rettferdighetshandling. Arbeiderne har jo sin store del i bedriftens fremgang, og det utbytte der vinnes, er ikke en frukt alene av den i bedriften nedlagte kapital. Mens aksjekapitalen utgjør 3 millioner kroner, er der av de opplagte fonds avsatt til arbeidernes andel i bedriften 1 million kroner. Av denne million skal arbeiderne hvert år ha samme utbytteprosent, som aksjeeierne får av aksjekapitalen.

Det er det første større tiltak i denne retning, som noe norsk industriselskap har gjort, og det vil forhåpentlig trekke mange flere efter seg. Formentlig vil også flere av de politiske partier oppta utredningen og eventuelt også løsningen av dette spørsmål på sine valgprogrammer ihøst.

Direksjonens beslutning fikk på en ekstraordinær generalforsamling forleden den fornødne sanksjon, og beslutningen vil tre ut i livet straks, således at arbeiderne får sitt utbytte allerede for inneværende regnskapsår.

Freia har alltid hatt en god og stabil arbeidsstokk, ikke minst på grunn av, at direktør Throne Holst alltid har hatt åpent øye for industriens sosiale forpliktelser, og arbeidernes vel har alltid ligget ham varmt på hjertet.