Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1918
Kristiania, langfredag

De siste efterretninger fra fronten fikk vi i går morges, og efterretningene var ikke gode. Tilbaketoget fortsettes, og det later til, at reservene ennå ikke er nådd frem. I dag kommer der jo ingen aviser ut. Jeg traff imidlertid Mr. Lescoffier fra den franske legasjon på Holmenkollen i formiddag, og han beroliget meg atskillig. De siste efterretninger gikk ut på, at fremrykningen på flere punkter var blitt stanset ved motangrep. Tyskerne hadde dog erobret det viktige jernbaneknutepunkt Montdidier, der i noen grad vil sjenere de franske troppebevegelser. Mr. Lescoffier uttalte, at man måtte være forberedt på tilbaketog under de første offensivfremstøt, og at man i legasjonen så på situasjonen med full fortrøstning. Reservene var ennå ikke brakt i marken, og det var øyensynlig med forsett at hærledelsen sparte på dem så lenge og så godt som mulig. Der er jo, som Lescoffier sa, alltid overraskelser i en krig, men man hadde i Frankrike full tillit til det endelige resultat.