Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1918
Kristiania, 26. mars 1918

Tyskerne har nå tilendebrakt overførslene av sine tropper fra østfronten, og den lenge ventede og forberedte offensiv brøt løs i lørdags. Slaget ble rettet mot den britiske front og var så intenst og voldsomt, at englenderne har måttet vike tilbake på en bred front og har lidd et betydelig tap så vel av fanger som av kanoner og annet materiell. Tilbaketoget vedvarer, og tyskerne har snart bemektiget seg de strekninger, som englenderne og franskmennene med så store ofre gjenerobret i fjor. Det kan ikke være synderlig tvilsomt, at englenderne er blitt overrumplet, og at særlig den av general Gough ledede armé ikke har vist seg sin oppgave voksen.

Tyskernes mål er formentlig et dobbelt, dels å bemektige seg det viktige franske jernbaneknutepunkt byen Amiens, men formentlig i første rekke å drive en kile inn mellom de engelske og franske hærer og om mulig å atskille disse for derefter og drive den engelske hær vestover mot Kanalen.

Det kan ikke sies, at tyskerne ennå nærmer seg noen av disse mål; den engelske og franske hær har under tilbaketoget ikke mistet følelsen med hinannen, om der nå har vært fare derfor – linjen er ennå ubrutt, og Amiens er ennå et noe fjernt mål.

Men nektes kan det ikke, at faren fremdeles er overhengende, og verden vil i spenning følge utviklingen på vestfronten i de nærmeste dager, der for alle oss, der elsker Frankrike, er så full av uro og bekymring, at vi har vanskelig for å tenke på annet.

Det skjærer en i hjertet å tenke på den stakkars befolkning i disse landsbyer og byer som Peronne, Noyon, der nå igjen drives ut av sine hjem og sine domener, som de hadde søkt efter evne å gjenoppbygge og dyrke på ny, da de i fjor ble gjenerobret efter å ha vært så lenge under tysk åk. På ny er veier og jernbaner fulle av flyktninger, der over hals og hode har måttet forlate sine hjem og la alt i stikken.

For samtidig med den kraftige offensiv også å gjøre "moralsk" inntrykk på pariserbefolkningen har tyskerne begynt å beskyte Paris fra stor avstand med kanoner – eller muligens en langtrekkende kanon, der skal være plassert i en avstand av 120 kilometer fra Paris. En ny teknisk overraskelse av de dyktige tyskere. Men når de hermed tror å kunne skremme Paris'' beboere og gjøre dem fredsmyke, viser det kun enda en gang, hvilken brist der er på psykologisk sans og hvilken mangel på forståelse av fransk karakter, der hersker i det tyske hovedkvarter og hos den av generalene ledede regjering.