Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
18. desember 1917

Det er nå avsluttet våpenstillstand mellom Russland og Tyskland på nærmere fastsatte betingelser. Bolsjevikene har forlangt at tyskerne ikke skal overflytte tropper fra østfronten til vestfronten. Tyskerne kan jo gjerne gå med herpå, da de forlengst har overført sine beste tropper fra øst til vest, vel vitende om, at de ikke lenger behøver å ta noe hensyn til den fullstendig desorganiserte russiske armé, der ikke lenger kan gjøres kampdyktig og derfor for tyskerne er en fullstendig "quantité negligeable". Når fredsoverenskomsten skal redigeres, vil det nå vise seg, hvilken vekt man kan tillegge riksdagens fredsresolusjon, og om den vil opprettholdes første gang, tyskerne nå skal bringe de skjønne ord ut i praksis. Var de tyske diplomater og politikere kloke, ville de fastholde teorien om fred uten anneksjoner og erstatning, men ikke tror jeg, at de vil gjøre det, og jeg føler meg overbevist om, at det blir de militære autoriteter, der får det avgjørende ord, når fredsvilkårene skal fastsettes.