Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
Desember 1917

Bolsjevikenes regjering i Russland synes foreløbig å være konsolidert. Krigstrettheten synes overalt i landet å være fremherskende. Der finnes ingen makt eller autoritet lengre i det ulykkelige land, der kan gjøre en slutt på det voksende anarki, der brer seg overalt.

De herrer Lenin og Trotskij har lansert et fredsforslag til alle krigførende makter i det vesentlige gående ut på, at alle krigførende makter skal avstå fra anneksjoner og erstatninger av hvilken som helst art, og at Belgia skal gjenoppreises ved hjelp fra samtlige krigførende makter. Det er, mener bolsjevikene, alle lands kapitalister der bærer skylden for krigen, og de bør derfor i fellesskap gjenopprette, hva der er forbrutt like overfor Belgia.

Tyskland synes "i prinsippet" å ville gå med på en sånn fredsslutning med bolsjevikene, men jeg er bange for, at når fredsoverenskomsten skal formuleres, så vil "i prinsippet" være et meget tøyelig begrep – og det skal undre meg, om de vil utlevere noe av det russiske land, de nå sitter inne med, i alle fall annerledes enn ved å innrømme disse provinser et rent formelt selvstyre, men i realiteten ved å gjøre dem både militærpolitisk og kommersiellt helt avhengig av Tyskland.

Bolsjevikene truer med at hvis ententemaktene ikke vil gå med på øyeblikkelige fredsforhandlinger på det angitte grunnlag, vil de få føle konsekvensene av denne uvillighet, idet da bolsjevikene vil avslutte separatfred med Tyskland.