Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917




18. november 1917

Jeg hadde for noen dager siden en lengre samtale med disponent Throne Holst, der er vendt tilbake fra sin reise til De forente stater som medlem av den kommisjon, der er utsendt av den norske stat for om mulig å kunne skaffe oss en overenskomst med den amerikanske regjering om de for oss nødvendige tilførsler av råstoffer og levnetsmidler. De øvrige medlemmer av kommisjonen, med formannen professor Nansen i spissen, er ennå tilbake der.

Throne Holst anskuet utsiktene til å kunne komme til en overenskomst med Amerika som meget mørke. Visstnok var de amerikanske autoriteter formelt meget imøtekommende og elskverdige, men når det gjaldt å oppnå noe, sto man som like overfor en mur. Ennå da han reiste tilbake, så det ut til at amerikanerne, for å la oss få noe, ikke alene krevde den største del av vår eksport til Tyskland stanset, men også all import. Da Tyskland efter all sannsynlighet vil anse et sånt skritt fra vår side som en uvennlig handling, der kan føre til fredsbrudd, vil regjeringen – efter alt, hva der hittil foreligger – bestemt vegre seg derimot.

Throne Holst uttalte, at stemningen derover var meget krigsbegeistret. I New York kunne man nesten tro seg i Berlin. Sånn vrimlet der av offiserer og soldater i gatene, og overalt hilste befolkningen dem med begeistring. I alle hoteller og restauranter spiltes om aftenen nasjonalsangen, mens publikum reiste seg.

Selvfølgelig var man bestemt på, at krigen skulle fortsettes til "the bitter end". Den amerikanske handelsminister hadde sagt til Throne Holst, at man til en begynnelse vil sende over til Frankrike 1 million mann, men hvis det ikke var tilstrekkelig så to og tre millioner – ja i nødsfall 4 millioner.

Det høres jo svært amerikansk ut – og tonnasje til overførsel av et sånt troppeantall vil vel vanskelig kunne skaffes til veie.

Det var Frankrike, som den amerikanske nasjon særlig omfattet med den største sympati. Overalt nevntes Frankrikes navn med beundring og kjærlighet. Om England talte man mindre.